Gia Đình Của-Lu. Đà Nẵng-Việt Nam

“Hãy vui mừng cùng gia đình của bạn trong vùng đất tươi đẹp của cuộc sống. Trên thực tế, một gia đình là do bạn tạo ra. Nó được tạo nên mạnh mẽ, không phải bởi số lượng người đứng đầu được đếm trên bàn ăn, mà bởi những nghi thức bạn giúp các thành […]