Wedding-Trang & Quang. Hue, Viet Nam

Lễ cưới của Trang và Quang trong áo dài Nhật Bình và cơn mưa chuẩn bị bắt đầu mùa xuân của Cố đô Huế.

.
Wedding Planner & Coordinator: The Planners
00:00
  • No title 00:00