Traditional Wedding-Tu & Jason. Sai Gon, Viet Nam

Lễ cưới của Tú và Jason với nhưng bông sen truyền thống Việt Nam.

Xem thêm hình ảnh destination wedding của Tú và Jason tại đây:
.
Wedding Planner & Coordinator: Meraki Wedding Planner
MUA: Huỳnh Nguyễn
00:00
  • No title 00:00
  • No title 00:00