Pre-Wedding-Phu & Tâm. Ninh Thuận-Việt Nam

Ninh Thuận một vùng đất khô hạn và những núi đá hoang sơ, chen chít là những cây bụi gai mọc liên kết thành từng mảng trên đường đi và những cánh đồng thơm mùa lúa chín.

Xem thêm hình ảnh câu chuyện ngày cưới của Tam và Phu tại đây:
Xem thêm film pre-wedding của Tam và Phu tại đây:

Photo & video: KailashWedding
Groom suit: SIR Tailor
00:00
  • No title 00:00