Pre-Wedding-Chau & Khoa. Da Nang, Da Lat

“Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể được nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, mà phải được cảm nhận bằng trái tim.”

Xem thêm hình ảnh lễ đính hôn của Châu và Khoa tại đây:

00:00
  • No title 00:00