Destination Wedding-Savannah & Trent. Phu Quoc, Viet Nam

SNEAK PEEK.

Savannah và Trent đã cho chúng tôi có cảm giác ngày cưới của họ thực sự thú vị, mọi thứ đều được cởi mở theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng! Những người bạn Savannah và Trent cùng nhau làm mọi việc để ngày đặc biệt này trở nên hoàn hảo.

00:00
  • No title 00:00