Couple-Tinh & Thao. Son Tra, Da Nang-Viet Nam

“Trái tim tôi đập nhanh hơn khi bạn nắm lấy tay tôi, tình yêu của tôi phát triển mạnh mẽ hơn khi bạn chạm vào tâm hồn tôi.”

– A.C. Van Cherub

00:00
  • No title 00:00