Anniversary-Hiếu & Xu. Sài Gòn-Việt Nam

Chúng tôi thấy những nụ cười và sự dễ thương thật nhẹ nhàng của buổi sáng hôm đó.
Đối với chúng tôi, những dấu ấn và cá tính của mỗi khách hàng là một chất liệu tốt để khai thác và kể một câu chuyện về họ.

Photographer: Kailash Wedding

Bridal Gown: Cee’s Bridal
Grooms Suit: DATI

00:00
  • No title 00:00