Vow Renewal-Minh & William. Da Nang, Viet Nam

Chúc mừng bạn đã đổi mới lời thề! Đó là một lời nhắc nhở đẹp về tình yêu và sự cam kết mà các bạn dành cho nhau.

Xem thêm hình ảnh Vow Renewal Minh và William tại đây:
.
Planning, concept, styling and coordination by The Planners
Photo & Video: KailashWedding