PreWedding Davern & Ha | Da Lat, Viet Nam.

Sự cá nhân hoá của mỗi cặp đôi được thể hiện qua hình ảnh và film là điều mà chúng tôi đang làm và luôn muốn hướng tới với mỗi khách hàng.


.

Photo & video: KailashWedding
Flower: Amoa Flower Studio
Venue: Da Lat