[Pre Wedding] Tuan Anh & Van | Vinh Hy Bay, Viet Nam

Đã bao giờ bạn đã từng nghĩ những điều mình muốn gửi gắm cho người mình yêu thương có thể ngày mai chúng ta sẽ không thể làm được nữa.

Chúng tôi, Tuấn Anh & Vân đã nghĩ như vậy khi lưu lại những shoot hình và thước film cho Tuấn Anh và Vân , họ yêu và dành cho nhau cái ấm áp của tình yêu như không biết đến ngày mai.

Xem thêm hình ảnh của Vân và Tuấn Anh tại đây:

.
Photo & video: KailashWedding
MUA: Tuyen Pham
Wedding Dress: EUPHORIA
Flower: Amoa Flower Studio
Venue: Vinh Hy Bay