Destination Wedding Huong & Shawn | Cam Ranh, Viet Nam

Ngày cưới của Hương & Shawn với những màu sắc ngọt ngào.

.

Wedding planner: Meraki Wedding Planner
Concept, design, decor, flowers: Home Garden Wedding Decor
Videographer: KailashWedding
Photographer: De Rossa Studio
MUA & Hair: Xi Quan Lê